Image module

MV Credit, שנוסדה בשנת 2000, היא אחת מחברות האשראי הפרטיות הראשונות שהוקמו באירופה ובעלת צוות הניהול הוותיק ביותר בתחום האשראי הפרטי. היא משקיעה בחוב בכיר ברחבי אירופה, ומכוונת לתעשיות .בטוחות לא מחזוריות ואזורים שבהם יש להם הבנה עמוקה. היא מציעה פתרונות מימון מותאמים לעסקים איכותיים – ומוסיפה ערך באמצעות מעורבות פעילה