Image module
חברת Invest Rgreen היא חברת ניהול השקעות צרפתית מהמובילות בשוק האירופאי בתחום
האנרגיה אשר נוסדה בשנת 2013 ,בעלת רקע וניסיון בהשקעות ומימון בתחום ובעלת היקף נכסים
מנוהלים של מעל 4.1 מיליארד אירו.

חברהה מנהלת 4 קרנות מושקעות ומורכבת מצוות מומחים רחב בתחום פרויקטי תשתית הקשורים
למעבר לאנרגיה מתחדשת. ההשקעות הן בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה בעלי תפוקה כוללת של
3.3 ג’יגה- ואט