NATIXIS INVESTMENT MANAGERSהינה חברת ניהול השקעות צרפתית גלובלית, נוסדה ב־2007 מהמיזוג בין קבוצות ניהול נכסים ובנק ההשקעות הצרפתי נטיקסיס. החברה מנהלת השקעות בהיקף של 1,018 מיליארד דולר, באמצעות יותר מ־20 קבוצות עצמאיות לניהול נכסים. בין הקבוצות נמנים בתי ההשקעות האמריקאיים האריס (Harris) ולומיס (Loomis Sayles), בית ההשקעות מהודו, בית ההשקעות הצרפתי DNCA ונטיקסיס עצמו, המרכז נתח משמעותי מהנכסים. חברת NATIXIS INVESTMENT MANAGERS נכללת ברשימת חברות ניהול הנכסים הגדולות בעולם.