Image module

קטגוריה של מורנינגסטאר™

דירוג כולל של מורנינגסטאר™

תאריך הקמה – סוג מניה

סה"כ נכסים מנוהלים בקרן

YTD

שווי נכסים נטו

מסמכי הקרן

  מאפייני הקרן

  חברת ניהול
  מנהל השקעות
  תאריך הקמה - Share Class
  מבנה משפטי
  מדד ייחוס
  מזהה ISIN
  מטבע בסיס
  סימול בלומברג

  דמי ניהול והוצאות

  השקעה התחלתית מזערית
  מינימום להשקעה
  עמלות שוטפות / שיעור הוצאות כולל
  עמלות ביצועים
  תמחור סווינג

  למידע נוסף לגבי חיובים פוטנציאליים, כגון חיובים בגין מסחר חריג או נוהגי תזמון שוק, נא לעיין בתשקיף הקרן וב-KIID.

  הדגשי הקרן

   פרופיל סיכויים וסיכונים

   סיכון נמוך יותר

   סיכון גבוה יותר

   בדרך כלל סיכויים נמוכים יותר

   בדרך כלל סיכויים גבוהים יותר

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7

   ביצועים

   צמיחה להמחשה ()

   צמיחה להמחשה

   ביצועים

   צמיחה להמחשה (ש"ח)

   צמיחה להמחשה

   הגרף משווה את הביצועים של השקעה היפותטית בקרן מול מדד הייחוס של הקרן. התשואה הכוללת אינה מתואמת כדי לשקף עמלות מכירה או השפעות מיסוי, אך היא מתואמת כדי לשקף הוצאות שוטפות בפועל של הקרן, בהנחה שדיבידנדים ורווחי ההון הושקעו מחדש. אילו הייתה מתואמת, עמלות המכירה היו מקטינות את הביצועים המדווחים. המדד הוא תיק בלתי-מנוהל של ניירות ערך מוגדרים ולא ניתן להשקיע בו ישירות. המדד אינו משקף הוצאות התחלתיות או שוטפות כלשהן. תיק הנכסים של קרן עשוי להיות שונה באופן משמעותי מניירות הערך שבמדד. המדד נבחר על ידי מנהל הקרן.

   מקור המדד: Bloomberg Barclays

   ביצועים (%)

   מצטבר (%) שנתי (%)
   1 שנים 3 שנים 5 שנים 10 שנים 1 שנים 3 שנים 5 שנים 10 שנים 10 שנים

   ביצועים בש"ח (%)

   מצטבר (%) שנתי (%)
   1 שנים 3 שנים 5 שנים 10 שנים 1 שנים 3 שנים 5 שנים 10 שנים 10 שנים

   תשואה לשנה קלנדארית (%)

   Year

   תשואה לשנה קלנדארית בש"ח (%)

   Year

   נתוני הביצועים המוצגים מייצגים את ביצועי העבר ואינם מהווים הבטחה או אינדיקציה לגבי ביצועי העתיד. ביצועים לאחרונה עשויים להיות נמוכים או גבוהים יותר. ערך הקרן והתשואה משתנים עם הזמן (בעיקר כתוצאה מתנודות בשערי חליפין), כך שהמניות, עם פידיונן, יהיו שוות יותר או פחות מעלותן המקורית. הביצועים המוצגים הם אחרי כל הוצאות הקרן, אך אינם כוללים את השפעת עמלות מכירה, מיסוי או תשלום עמלות סוכן, והם בהנחה שדיבידנדים ורווחי ההון הושקעו מחדש. אילו חיובים אלה היו נכללים, התשואות היו נמוכות יותר. הביצועים עבור סוגי מניות אחרים יהיו גבוהים או נמוכים יותר, בהתאם להבדלים בדמי ניהול ובעמלות מכירה. למידע נוסף לגבי נתוני הביצועים, כולל חישוב של הביצועים בתקופות בהן Share Class לא היה פעיל, נא לעיין בעלון הקרן, אשר זמין תחת “מסמכי הקרן”.

   מדדי סיכון

   1 שנים 3 שנים 5 שנים 7YR 10 שנים
   אלפא
   בטא
   R-Squared
   מדד שארפ
   סטיית תקן של הקרן
   סטיית תקן של המדד
   Tracking Error

   דירוגי מורנינגסטאר

   כללי

   3 שנים

   5 שנים

   10 שנים

   דירוג מורנינגסטאר מחושב עבור קרנות שלהן היסטוריה של שלוש שנים לפחות. הוא מחושב על פי מדד תשואה מותאמת סיכון של מורנינגסטאר, אשר מתחשב בשונות בביצועים החודשיים של הקרן, ומדגיש יותר את השונות בירידה תוך העדפת ביצועים עקביים. 10% מהקרנות המובילות בכל קטגוריה זוכות לדירוג 5 כוכבים, 22.5% הבאות זוכות לדירוג 4 כוכבים, 35% הבאות זוכות לדירוג 3 כוכבים, 22.5% הבאות זוכות לדירוג 2 כוכבים ואילו 10% מהקרנות בתחתית הדירוג זוכות לכוכב אחד. הדירוג הכולל של מורנינגסטאר עבור קרן נאמנות מחושב על פי ממוצע משוקלל של נתוני הביצועים הקשורים למדדי דירוג מורנינגסטאר של הקרן עבור 3, 5 ו-10 שנים (אם רלוונטי).

   © Morningstar, Inc.‎ כל הזכויות שמורות. המידע הנכלל בזאת: (1) הוא קניינה של מורנינגסטאר; (2) אסור להעתקה או להפצה; וכן (3) אינו בהכרח מדויק, מלא או בעיתו. מורנינגסטאר וספקי התוכן שלה אינם אחראים לכל נזק או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש כלשהו במידע זה. ביצועי העבר אינם מבטיחים את תוצאות העתיד.

   מבנה הקרן

   הקצאה

   מנהלי השקעות

   מנהל את הקרן מאז הצטרף לחברה התחיל בקריירת השקעות

   Définition de mesure des risques

   Les indicateurs de risque sont calculés pour les fonds présentant un historique d’au moins trois ans.

   L’alpha mesure la différence entre les prévisions de performance du fonds et ses rendements réels, en fonction de son niveau de risque (mesuré par le bêta). L’alpha est souvent considéré comme un indicateur de la valeur ajoutée ou soustraite par le gérant d’un portefeuille.

   Le bêta évalue la sensibilité du fonds aux fluctuations du marché. Un portefeuille dont le bêta est supérieur à 1 est plus volatil que le marché, tandis qu’un portefeuille dont le bêta est inférieur à 1 est moins volatil que le marché.

   R2 reflète le pourcentage des fluctuations d’un fonds découlant des fluctuations de son indice de référence, indiquant le degré de corrélation entre le fonds et l’indice. Ce coefficient permet également d’évaluer la probabilité que l’alpha et le bêta aient une importance statistique.

   Le ratio de Sharpe utilise l’écart-type et sur le rendement excédentaire afin de déterminer le rendement par unité de risque.

   Plusieurs méthodologies de calcul co-existent, pour obtenir les données officielles de la société de gestion du fonds, veuillez-vous référer au reporting mensuel.

   L’écart-type est une mesure statistique de la volatilité des rendements du fonds.

   Le ratio d’information est la différence entre la performance moyenne du fonds et la performance de l’indice, divisée par le Tracking Error. Il mesure la capacité du gérant à générer de la performance par rapport à son indice de référence.

   Le Tracking Error représente l’écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l’indice de référence. Plus le Tracking Error est bas, plus la performance du fonds se rapproche de celle de l’indice.

   Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d’investir. Veuillez prendre connaissance du Prospectus et du Document d’Information Clé pour l’Investisseur préalablement à la souscription.