חברת CIFC Asset Management LLC (יחד עם הסניף, “CIFC”) היא חברת השקעות אשראי מובנה ותאגיד המשרתת משקיעים מוסדיים ברחבי העולם.

החברה מנהלת קרוב ל17.2 מיליארד דולר בנכסים נכון ל31 למרץ, 2018 בניירות ערך מגובים, קרנות אשראי תאגידי, קרנות אשראי מובנה, וחשבונות מנוהלים בנפרד.

משקיעי CIFC כוללים קרנות פנסיה, קרנות הון ריבוני, תרומות, חברות ביטוח , בנקים ומשרדים משפחתיים.

החברה שמה דגש על אנליזת אשראי בסיסי, שבעזרתה צוות מחקר ההשקעות המנוסה מאוד של CIFC מיישם התמחות בתעשייה וידע על מימון ממונף כדי להעריך סיכונים. לחברת CIFC, המבוססת בניו יורק, יותר מ75 עובדים, כולל 28 מומחי השקעות עם ממוצע של 15 שנות ניסיון באשראי.